102013-מערכת האחזקה ל-AFI עלתה לאויר

חברת אלסופטק כקבלן ראשי ומרכז פיתוח של ארכיבס ברומניה.גמרו ליישם ולהתקין בחברת אפי רומניה מערכת אחזקה מונעת ואחזקת שבר של ארכיבס, תוך כדי התאמה ויצירת תוספות מיוחדות לניהול בעלי מקצוע.
המערכת מותקנת במרכז המיחשוב של חברת אפריקה ישראל ביהוד, כמערכת מבוססת "ווב" היא משרתת מרכז תמיכת אחזקה שהוקם בבוקרסט ברומניה שאמור לשרת את הקניונים של אפי אירופה, בשלב ראשון ברומניה ולאחר מכן המערכת תיכנס באופן הדרגתי לשימוש בקניונים נוספים של החברה ברחבי היבשת.
במערכת פותח מודול מיוחד המחלקת את המטלות עפ"י סדר עדיפויות לבחירת בעלי מקצוע.
המערכת כוללת מידע גראפי  וטכני של כל המרכיבים לאחזקה, כולל מפרטים טכניים, שרטוטים ומראה מיקום גראפי על גבי דוח הכולל את השרטוטים הרלוונטיים בקניון.
.